Analiza potrzeb najemcy

Pierwszym podejmowanym przez nas krokiem jest analiza potrzeb klienta. Pozwala nam to opracować optymalną strategię najmu opartą na znajomości lokalnego rynku. Pozyskane informacje porównujemy z naszą bazą aktualnie dostępnych przestrzeni, w celu odnalezienia propozycji najlepiej dopasowanych do potrzeb klienta.

Analiza przestrzeni dostępnych na wynajem

Nasi klienci otrzymują dostęp do obszernej listy dostępnych przestrzeni, dopasowanych do ich indywidualnych wymagań, opatrzonych analizą porównawczą warunków najmu. Podejście to stanowi gwarancję całkowitej przejrzystości prezentowanej oferty. Nasi doradcy dokładają również starań, by maksymalnie ułatwić selekcję dostępnych propozycji do najbardziej spełniających wymagania klienta, przy jednoczesnym zachowaniu najbardziej konkurencyjnych warunków.

Prezentacja wybranych nieruchomości

Nasi doradcy zajmują się organizacją wizyt we wszystkich proponowanych nieruchomościach – aranżują spotkania z właścicielami, by zagwarantować najemcy pełną znajomość oferty, pomagając w podjęciu najkorzystniejszej decyzji.

Wsparcie techniczne dla najemcy

Usługa reprezentacji najemcy ma na celu dostarczenie kompleksowego wsparcia mającego ułatwić podjęcie najkorzystniejszej decyzji. Każdy najemca wstępnie zainteresowany najmem lokalu otrzymuje od współpracujących z nami architektów niezobowiązującą analizę powierzchni. Jej celem jest wykazanie, w jakim stopniu dana przestrzeń spełnia założenia projektu oraz oszacowanie kosztów i liczby miejsc pracy.

Negocjacje warunków najmu

Lata doświadczenia na rynku najmu komercyjnego pozwalają naszemu zespołowi skutecznie wspierać najemców w negocjowaniu idealnych warunków najmu. Dzięki relacjom wypracowanym z właścicielami biur potrafimy skutecznie pomóc w osiągnięciu możliwie najlepszych warunków. Prawne aspekty negocjacji powierzamy naszej zewnętrznej kancelarii prawnej, która odpowiada za pełne prawne wsparcie procesu negocjacji.

Opieka po-procesowa

Mamy pełną świadomość, że potrzeby najemcy nie kończą się wraz z podpisaniem umowy najmu. Hamilton International pozostaje w stałym kontakcie z najemcą, pełniąc rolę pośrednika między najemcą i właścicielem w całym okresie trwania umowy. Dodatkowe usługi obejmują między innymi pomoc w ewentualnej ekspansji, wsparcie procesu podnajmu powierzchni oraz przeprowadzanie audytu opłat serwisowych.