Zapewniamy naszym klientom bieżące informacje z rynku. Nasz dział researchu zbiera dane dotyczące transakcji na rynku biurowym i prowadzi bazę danych dotyczącą aktualnej dostępności. W konsekwencji, dostarczamy wartościowe dane w krótkim czasie, by pomóc podejmować kluczowe decyzje biznesowe.

skontaktuj się z nami